- TIESTOLIVE

Tiëstolive, website for Tiësto fans, 100% without advertising or commissions, just for the pleasure of sharing information, official links for tickets, photos and videos after the concerts, its playlists, its music, albums, compilations coming from legal platforms - since 2009

Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda

Publié le 3 Mars 2017 par Tiestolive, news of Tiesto

Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda
Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda
Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda
Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda
Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda
Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda
Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda
Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda

Tiësto a été nommé citoyen d'honneur
de la ville de Breda

Tiësto was named honorary citizen
of the city of Breda

- March 03, 2017 -

 

 Le célèbre Dj, Tiësto était jeudi soir reçu pour recevoir la médaille de la ville de Breda par le maire Paul Depla. Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville,

«Il est un prix très personnel. Il est grand,»

«Je suis vraiment très fier,

"Ceci est un grand honneur d'être citoyens d'honneur de Breda. Cette ville a fait de moi ce que je suis. Je suis né, élevé et grandi. Ici, je n'aurai pas pu me développer en tant que DJ."

Lors de la cérémonie, la famille et les amis de la maison actuelle.

 

De même, sa fière mère. «Je n'ai pas de mots pour cela. Il l'a fait tout seul."

 

 

Tiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of BredaTiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of BredaTiësto a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Breda / Tiësto was named honorary citizen of the city of Breda

"I think it's a great honor," DJ Tiësto receives medal of Breda

BREDA - The world famous DJ Tiësto was Thursday night awarded the medal of the city of Breda by Mayor Paul Depla. Tiësto has been named an honorary citizen of the city, but the medal was allowed now to hold out in December. "It's a very personal award. It's great," he says proudly.

"I'm really very proud of," says a beaming Thijs Westernisation. "This is a big honor to be honorary citizens of Breda. This city has made me. Here I was born, raised, here I grew up. Here I can develop myself as a DJ."

Bag the sister of Thijs
After the presentation of the medal disappeared thing directly into the bag of the sister of Thijs. "This is currently the best place, I think he continues to lie somewhere else. I hand him soon myself to him and then he takes it back with," says his sister.

At the ceremony, the family and friends of present home. Likewise, his proud mother. "I have no words for it. He did it all by himself. And he must Breda honorary citizen, which I think is fantastic."

"Ik vind het een hele grote eer", dj Tiësto ontvangt erepenning van Breda

BREDA - De wereldberoemde dj Tiësto kreeg donderdagavond de erepenning van de stad Breda uitgereikt door burgemeester Paul Depla. Tiësto werd in december al uitgeroepen tot ereburger van de stad, maar mocht de penning nu voor het eerst vasthouden. "Het is een hele persoonlijke award. Het is geweldig", zegt hij trots.

"Ik ben er echt heel erg trots op", zegt een glunderende Thijs Verwest. "Dit is een hele grote eer om ereburgers te zijn van Breda. Deze stad heeft mij gemaakt. Hier ben ik geboren, getogen, hier ben ik opgegroeid. Hier heb ik mezelf kunnen ontwikkelen als dj."

De tas van de zus van Thijs
Na de uitreiking van de penning verdween het ding direct in de tas van de zus van Thijs. "Dat is momenteel de beste plek, ik denk dat hij anders ergens blijft liggen. Ik overhandig hem straks zelf aan hem en dan neemt hij hem weer mee", vertelt zijn zus.

Bij de uitreiking zijn de vrienden en familie van thuis aanwezig. Zo ook zijn trotse moeder. "Ik heb er gewoon geen woorden voor. Hij heeft dit helemaal zelf gedaan. En dat hij nu ereburger mag zijn van Breda, dat vind ik fantastisch."

Commenter cet article