- TIESTOLIVE

Tiëstolive, website for Tiësto fans, 100% without advertising or commissions, just for the pleasure of sharing information, official links for tickets, photos and videos after the concerts, its playlists, its music, albums, compilations coming from legal platforms - since 2009

⚠ Summerburst Festival, Göteborg 2020, cancelled due to coronavirus ⚠

Publié le 15 Avril 2020 par √ TiestoLive - News Tiësto

⚠Summerburst Festival, Göteborg 2020, cancelled due to coronavirus ⚠

⚠Summerburst Festival, Göteborg 2020

cancelled due to coronavirus ⚠

 

Älskade Summerbursters,
 
Vi är hemskt ledsna att behöva meddela att Summerburst inte kan genomföras i juni. Men, vi jobbar intensivt med möjligheten att hitta ett nytt datum och följer situationens utveckling dygnet runt tillsammans med myndigheter och våra samarbetspartners. Vi tackar för ert förtroende, förståelse och tålamod medan vi nu arbetar igenom alla detaljer med artister, crew och alla inblandade. Vi kommer tillbaka snart med mer information! Håll i din biljett under tiden, tvätta händerna och ta hand om varandra. ❤️
 
Kärlek från Summerburst-familjen

 

English

Loved Summerbursters,
 
We are terribly sorry to have to announce that Summerburst cannot be implemented in June. However, we work intensively with the opportunity to find a new date and follow the development of the situation around the clock, together with authorities and our partners. We thank you for your confidence, understanding and patience as we work through every detail with artists, crew and everyone involved. We will be back soon with more information! Hold your ticket in the meantime, wash your hands and take care of each other. ❤️
 
Love from the Summerburst family

 

Commenter cet article