- TIESTOLIVE

Tiëstolive, website for Tiësto fans, 100% without advertising or commissions, just for the pleasure of sharing information, official links for tickets, photos and videos after the concerts, its playlists, its music, albums, compilations coming from legal platforms - since 2009

Tiesto buys former bank investment | Etten-Leur, Netherlands

Publié le 8 Février 2017 par Tiestolive, news of Tiesto in Tiësto articles

Tiesto buys former bank investment | Etten-Leur, NetherlandsTiesto buys former bank investment | Etten-Leur, Netherlands

Tiesto buys former bank investment

| Etten-Leur, Netherlands

 

Tiësto vient d'investir pour 1,1 millions d'euro dans un ancien batiment bancaire

dans la ville de Etten-Leur (à coté de Breda) pour y construire des appartement de luxe.

C'est pas son premier achat dans l'immobilier en Hollande

- 2 appartement de luxe à Prinsengracht

- Nassaukade (Amsterdam)

- une maison de retraite avec pas moins 60 appartements à Breda

Puis donc maintenant cette ancienne succursale de la banque Rabo bank

Il a acheté conjointement avec Jeroen Nuijten, gérant de la societé

Exclusive Projects B.V.

Ils cherchent déja d'autres projets !!!

 

DJ Tiesto has beaten in Etten Leur his battle with the purchase of a former bank building, which he has big plans. He does this with the "enemy" to Yolanthe and Wesley Sneijder.

DJ Tiesto, who in ordinary life Tijs gets, is estimated at an output of around 80 million euros. But where his colleague Afrojack his money into fast cars, Tiesto invests this preferably in real estate.

He has no car and did not even have a bike, but it is the proud owner of two luxury apartments on the Prinsengracht and 1 on the Nassaukade in Amsterdam. He also bought through his management BV 2014 Breda 60 senior apartments for a total of 6.9 million euros and took a mortgage here at 6.2 million.

And again when he smells a good chance Tiesto strikes again. His last battle he has recently beaten in the North Brabant village of Etten-Leur. There he bought for 1.1 million former Rabo Bank branch.

He bought it together with Jeroen Nuijten, owner / manager of the construction company STE Exclusive Projects BV from Etten-Leur ,. Jeroen known as the man who is still in conflict with Wesley and Yolanthe. He would glamor couple build the villa in Ibiza, but the management of the two pulled at one point the plug from the collaboration.

Jeroen demands still 135.000, - Euro, but the case is still not resolved. Now is teamed with DJ Tiesto, for years a good friend of Jeroen. The two will mutate into the bank or a different destination.

"We're actually building a different destination. As it looks now it will be a mix of luxury apartments and office space. What will be the relationship we do not know. That will depend on the market. It is in any case commercial housing, "Jeroen tells behalf Tiesto known to neighbors.

It's for Tiesto and Jeroen investment / investment, which surely soon will yield a lot of money.

DJ Tiesto heeft in Etten Leur zijn slag geslagen met de aankoop van een voormalige bankgebouw, waarmee hij grootse plannen heeft. Dit doet hij samen met de 'vijand' van Yolanthe en Wesley Sneijder.

DJ Tiesto, die in het gewone leven Tijs Verwest heeft, wordt geschat op een vermogen van rond de 80 miljoen euro. Maar waar zijn collega Afrojack zijn geld steekt in snelle bolides, investeert Tiesto dit bij voorkeur in onroerend goed.

Hij bezit geen auto en heeft niet eens een fiets, maar is wel de trotse eigenaar van twee luxe appartementen aan de Prinsengracht en 1 aan de Nassaukade in Amsterdam. Ook kocht hij in 2014 via zijn management BV in Breda 60 seniorappartementen voor een bedrag van 6,9 miljoen euro en nam hier een hypotheek op van 6,2 miljoen.

En wanneer hij weer een goede kans ruikt, slaat Tiesto weer toe. Zijn laatste slag heeft hij recent geslagen in het Noord Brabantse plaatsje Etten- Leur. Daar kocht hij voor 1,1 miljoen euro het voormalige Rabo bank kantoor.

Hij kocht dit samen met Jeroen Nuijten, eigenaar/ directeur van het bouwbedrijf STE Exclusive Projects B.V. uit Etten- Leur,. Jeroen kennen we als de man die nog altijd in conflict is met Yolanthe en Wesley. Hij zou voor het glamourkoppel de villa op Ibiza bouwen, maar het management van de twee trok op een gegeven moment de stekker uit de samenwerking.

Jeroen eist nog altijd 135.000,-- euro, maar de zaak is nog altijd niet opgelost. Nu is dus in zee gegaan met DJ Tiesto, al jaren een goede vriend van Jeroen. De twee gaan het bankgebouw muteren ofwel een andere bestemming geven.

'We gaan het gebouw inderdaad een andere bestemming geven. Zoals het er nu naar uitziet wordt het een mix tussen luxe appartementen en kantoorruimte. Hoe de verhouding zal gaan liggen weten we nog niet. Dat zal afhangen van de markt. Het wordt in ieder geval commerciele huisvesting', vertelt Jeroen ook namens Tiesto aan bekendeburen.

Het is voor Tiesto en voor Jeroen een investering/ belegging, die zeker straks een hoop geld zal gaan opleveren.

Commenter cet article